แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่งแบบฟอร์มรายงาน ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นี้ ณ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือราชการจาก สพป.
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 9 ธันวาคม 2561
  • ผู้เข้าชม : 415 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 525 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.349 MB
  • ไฟล์เอกสาร :