เอกสาร
การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 12 ธันวาคม 2561
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดไฟล์ :

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
จะขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ให้แก่โรงเรียนขนาดกลาง เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 7,014 โรง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

  1. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คน
  2. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  3. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561
  4. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงขอให้โรงเรียน
ขนาดกลางตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ กรอกข้อมูลความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ
การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านเว็บไซด์ www.techno.bopp.go.th/sch_comp  ภายในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นี้

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.255 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 334 ครั้ง
อ่านแล้ว : 337 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook