คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 14 เมษายน 2563
  • ผู้เข้าชม : 398 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 163 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 6.621 MB
  • ไฟล์เอกสาร :