แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กดที่ลิ้งค์ เพื่อตอบแบสอบถาม https://feedback.obecdata.com/

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือราชการจาก สพป.
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 19 เมษายน 2563
  • ผู้เข้าชม : 307 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 188 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : PNG
  • ขนาดไฟล์ : 0.027 MB
  • ไฟล์เอกสาร :