ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2559

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 20 เมษายน 2563
  • ผู้เข้าชม : 391 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 223 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : jpg
  • ขนาดไฟล์ : 0.718 MB
  • ไฟล์เอกสาร :