ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2561

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 20 เมษายน 2563
  • ผู้เข้าชม : 341 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 160 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.431 MB
  • ไฟล์เอกสาร :