เอกสาร
การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 11 ธันวาคม 2561
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดไฟล์ :

เรียน แจ้งโรงเรียน จำนวน  73 โรงเรียน (ขนาดจำนวนนักเรียน 121-300) ดังรายชื่อที่ส่งมาด้วย

กรอกยืนยันข้อมูล ความต้องการขอรับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อติดตั้งในปีงบประมาณ 2563 ผ่านเว็บไซด์ http://www.techno.bopp.go.th/sch_comp/    ภายในวันที่  18 ธันวาคมนี้ หากพ้นกำหนดถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรร โดยใช้ username และ password คือ รหัสโรงเรียน  8 หลัก (33040xxx) เมื่อเข้าระบบแล้ว ต้องกรอกข้อมูลผู้บันทึกก่อน จึงจะสามารถ “กรอกรายงานข้อมูล” ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ทางเขตพื้นที่จึงขออนุญาตแจ้งก่อนเบื้องต้นเพื่อโรงเรียนจะสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที หนังสือราชการจะดำเนินการต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ อมร 0897201592

ลิ้งกรอกข้อมูล http://www.techno.bopp.go.th/sch_comp/ 

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.219 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 338 ครั้ง
อ่านแล้ว : 469 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook