การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน แจ้งโรงเรียน จำนวน  73 โรงเรียน (ขนาดจำนวนนักเรียน 121-300) ดังรายชื่อที่ส่งมาด้วย

กรอกยืนยันข้อมูล ความต้องการขอรับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อติดตั้งในปีงบประมาณ 2563 ผ่านเว็บไซด์ http://www.techno.bopp.go.th/sch_comp/    ภายในวันที่  18 ธันวาคมนี้ หากพ้นกำหนดถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรร โดยใช้ username และ password คือ รหัสโรงเรียน  8 หลัก (33040xxx) เมื่อเข้าระบบแล้ว ต้องกรอกข้อมูลผู้บันทึกก่อน จึงจะสามารถ “กรอกรายงานข้อมูล” ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ทางเขตพื้นที่จึงขออนุญาตแจ้งก่อนเบื้องต้นเพื่อโรงเรียนจะสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที หนังสือราชการจะดำเนินการต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ อมร 0897201592

ลิ้งกรอกข้อมูล http://www.techno.bopp.go.th/sch_comp/ 

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือราชการจาก สพป.
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 11 ธันวาคม 2561
  • ผู้เข้าชม : 552 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 351 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.219 MB
  • ไฟล์เอกสาร :