เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : เอกสารดาวน์โหลด
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 5 มกราคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 306 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 132 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.194 MB
  • ไฟล์เอกสาร :