แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากาลังครูของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มิย.63)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือราชการจาก สพป.
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 8 มกราคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 257 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 118 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.646 MB
  • ไฟล์เอกสาร :