คู่มือการจัดการศึกษาทางไกล DLTV

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/16vJsqE5Ydjnp_oggaSRUZt77pc4__m8j  

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 8 มกราคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 377 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 177 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 2.744 MB
  • ไฟล์เอกสาร :