เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 208 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 2 กุมภาพันธ์ 2564
  • ผู้เข้าชม : 248 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 123 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.831 MB
  • ไฟล์เอกสาร :