ประกาศโรงเรียนบ้านสะพุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 9 กุมภาพันธ์ 2564
  • ผู้เข้าชม : 325 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 116 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.138 MB
  • ไฟล์เอกสาร :