แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพตำบลและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 29 กรกฏาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 189 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 76 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.262 MB
  • ไฟล์เอกสาร :