เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(1) ศึกษานิเทศก์

การรับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(1) ศึกษานิเทศก์

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือราชการจาก สพป.
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 2 สิงหาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 75 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 37 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.613 MB
  • ไฟล์เอกสาร :