ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือราชการจาก สพป.
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 23 สิงหาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 150 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 12 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.471 MB
  • ไฟล์เอกสาร :