เอกสาร
การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 16 ธันวาคม 2561
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดไฟล์ :

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จำนวน 120)  

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จัดทำแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
: Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ กรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์ ผ่านลิ้งค์ http://gg.gg/dlit-list ในหัวข้อ รายงานข้อมูลระดับโรงเรียน และเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลให้ตรงความเป็นจริง ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงลายมือชื่อ
ในแบบสำรวจ จัดส่งมายังที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวบรวมรายงานสรุปในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงขอให้โรงเรียน
ในโครงการฯ กรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์ ผ่านลิ้งค์ http://gg.gg/dlit-list และ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงลายมือชื่อในแบบสำรวจ อัพโหลดขึ้นในลิ้งค์ พร้อมจัดส่งมายัง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อรวบรวมรายงานสรุปในภาพรวมของสำงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.348 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 173 ครั้ง
อ่านแล้ว : 385 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook