แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 21 มีนาคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 89 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 40 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : docx
  • ขนาดไฟล์ : 0.153 MB
  • ไฟล์เอกสาร :