ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับย้าย รับโอน การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการอื่น ไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับย้าย รับโอน การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการอื่น ไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือราชการจาก สพป.
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 4 เมษายน 2565
  • ผู้เข้าชม : 193 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 53 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.788 MB
  • ไฟล์เอกสาร :