เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการรายการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 3 พฤษภาคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 14 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 12 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.24 MB
  • ไฟล์เอกสาร :