การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมของผู้บริหาร

  การดำเนินงานของคณะกรรมการ กตปน.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook