การดำเนินการตามมาตร การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาพกิจกรรม

เพลงเจตจำนงสุจริต

พลงมาร์ช องค์กรสุจริต Ver.1

 

 

 

เพลงมาร์ช องค์กรสุจริต Ver.2

 

 

 

เพลงมาร์ช องค์กรสุจริต Ver.3

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 Email: sskedu3304@gmail.com

  

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook