การดำเนินการตามมาตร การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาพกิจกรรม

เพลงเจตจำนงสุจริต

พลงมาร์ช องค์กรสุจริต Ver.1

 

 

 

เพลงมาร์ช องค์กรสุจริต Ver.2

 

 

 

เพลงมาร์ช องค์กรสุจริต Ver.3

 

 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook