วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : VISION

  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ”ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook