ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 28 กันยายน 2562

รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 28 กันยายน 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม รอง ผอ.สำนักนวัตกรรม สพฐ. ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ที่ปรึกษา เลขา สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้นวัตกรรม BBL ในการพัฒนาผู้เรียน
หลังจากนั้นเดินทางมาที่ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ 7 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. นวัตกรรมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และ PLC
2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL)
3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)
4. นวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education)
5. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด (Lesson Study & Open Approach)
6. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนพื้นฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา (Research – Based Project - RBL)
7. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และรายงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนำร่อง 50 โรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 300 คนเข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้
##ภาพโดย ครูปิยรัฐ พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก

อ่านแล้ว : 1764 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook