ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ลงพื้นที่หารือการดำเนินการโครงการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 6 ธันวาคม 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.15 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้ร่วมประชุมหารือคณะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันหน่วยงานเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ และได้ลงพื้นที่เพื่อหารือการดำเนินการโครงการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

อ่านแล้ว : 59 คน |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook