ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
?จตุรมิตรเกมส์? ครั้งที่ 11
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 11 ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2522 ณ สนามกีฬากลางดำรงราชานุสรณ์ และสนามกีฬาในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออกในเวทีที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะและหาประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านกีฬา และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ซึ่งได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านแล้ว : 238 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook