ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 11 มกราคม 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 จัดกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ในเวลา 09.00 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อ่านสาร "วันเด็กแห่งชาติ 2563 " ของนายกรัฐมนตรี และคำขวัญประจำปี 2563 ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" และพันเอกสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 กล่าวเปิดกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" พร้อมรับชมการแสดงของเด็ก เยาวชน นิทรรศการ การแสดงของหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านแล้ว : 230 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook