วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยการนำของ นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนในความสำเร็จงานแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 9 โรงเรียน 9 กิจกรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ได้เหรียญทองอันดับ 1 และ ในเวลา 11.00 น. นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และให้เกียรติมอบเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอน บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 14 มกราคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 317 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนในความสำเร็จงานแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ