ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 17 มกราคม 2563

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมวิทยวรการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ได้จัดการ "ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2563
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นข้อเสนอปลดล็อคโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
3.เพื่อหาแนวทางการขยายผลและพัฒนาโรงเรียนพื้นนวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ
....ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นางวัชกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 โรง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้

อ่านแล้ว : 223 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook