ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และนายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ออกนิเทศติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีสนามสอบ จำนวน 14 สนาม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด โรงเรียนบ้านภูมิซรอล โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านขนุน โรงเรียนบ้านกระแซงใหญ่ โรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านตูม และโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ จากการออกนิเทศติดตามในวันนี้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านแล้ว : 275 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook