วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และนายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ออกนิเทศติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีสนามสอบ จำนวน 14 สนาม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด โรงเรียนบ้านภูมิซรอล โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านขนุน โรงเรียนบ้านกระแซงใหญ่ โรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านตูม และโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ จากการออกนิเทศติดตามในวันนี้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 1 กุมภาพันธ์ 2563
  • ผู้เข้าชม : 349 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

นิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562