ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และนายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ออกนิเทศติดตามการสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีสนามสอบ จำนวน 6 สนาม ได้แก่ โรงเรียนบ้านโดนอาว โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น โรงเรียนบ้านท่าสว่าง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) และโรงเรียนพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) จากการออกนิเทศติดตามในวันนี้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านแล้ว : 272 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook