วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และนายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ออกนิเทศติดตามการสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีสนามสอบ จำนวน 6 สนาม ได้แก่ โรงเรียนบ้านโดนอาว โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น โรงเรียนบ้านท่าสว่าง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) และโรงเรียนพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) จากการออกนิเทศติดตามในวันนี้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 2 กุมภาพันธ์ 2563
  • ผู้เข้าชม : 414 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

นิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562