ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีเปิดงาน?มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ? ณ จังหวัดบุรีรัมย์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 15 ธันวาคม 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ” ณ จังหวัดบุรีรัมย์
>>> เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณลานด้านหน้า สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงานและเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนฯ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561” จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวของการปฏิรูปการศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย ระดับชั้นปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับการแข่งขันความสามารถของนักเรียน มีกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 171 กิจกรรม แยกเป็นกิจกรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 465 กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 225 กิจกรรม และการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 149 กิจกรรม จัดการแข่งขันใน 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง หนองกี่ สตึก พุทไธสง คูเมือง ลำปลายมาศ ประโคนชัย กระสัง พลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช รวม 53 สนามสนามแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียนจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 4 แสนคน

อ่านแล้ว : 739 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook