ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 1 มีนาคม 2563

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง ผู้นำชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครองและนักเรียน ที่ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน ทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนบ้านสังเม็ก โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา โรงเรียนบ้านกันจาน โรงเรียนบ้านซำโพธิ์-ตาเกษ โรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านโนนแฝก โรงเรียนบ้านขนาด และโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน ที่มีความยากจน ขาดแคลน และด้อยโอกาส เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างหรือปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้นักเรียนที่คลาดแคลน ยากจน และด้อยโอกาส ให้มีสภาพแข็งแรงมั่นคง และผู้อยู่อาศัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน ว่าการทำความดีนั้นบางครั้งไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาก็มีความสุขได้ และนับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่ทำได้อย่างที่กลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเสียสละทรัพย์สิน และวัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างซ่อมบ้านให้กับลูกๆนักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาส เป็นการมอบความสุขที่แท้จริง ซึ่งอาจจะเป็นรอยยิ้มและความประทับใจของผู้ปกครองและนักเรียน ที่เราได้ช่วยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อ่านแล้ว : 303 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook