วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่ 10 รุ่นที่ 3 ของสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ต.ขุนหาญ (เวลาประมาณ 10:00-11:30 น.) และโรงเรียนบ้านดอนข่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (เวลาประมาณ 12:15-13:30 น.) อย่างไม่เป็นทางการ โดยประธานองคมนตรีได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม การสร้างคนดีให้บ้านเมือง เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานซึ่งจะสำเร็จการศึกษาชั้นป.6 ในปีนี้ และให้โรงเรียนสรรหานักเรียนชั้น ป.4 เพื่อเสนอคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานคนต่อไปจากคณะกรรมการจากส่วนกลาง ท่านองคมนตรีท่านจะมาคัดเลือกด้วยตนเอง และยังสอบถามปัญหา ความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือด้วย ซึ่งโรงเรียนมีปัญหาการขาดแคลนครูและโรงเรียนทั้งสองโรง ถือเป็นโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้กราเรียนถึงความก้าวหน้าของโรงเรียนการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี หมวดภาษา เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน (RBL) ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล ของโรงเรียนบ้านดอนข่า เป็นต้น

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 1 มีนาคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 316 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา อย่างไม่เป็นทางการ