วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ และนายธวัชชัย คำวงศ์ ที่ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 1 มีนาคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 496 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

แสดงความยินดีและต้อนรับในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4