โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน

       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563  นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับเด็กหญิงนา พักทองดี นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ซึ่งได้รับคัดเลือกในโครงการ "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน" พร้อมด้วย นายธวัชชัย คำวงษ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ บ้านสร้างเม็ก ตำบลหนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แรงงาน วัสดุ จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ผู้นำชุมชนชาวบ้านสร้างเม็ก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนุนในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 92,022 บาท ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 13 มีนาคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 292 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน