ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 13 มีนาคม 2563

     โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน

      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับเด็กหญิงเอื้อการย์ สุขชาติ เด็กหญิงธญพร สุขชาติ และเด็กชายจิรวัฒน์ สุขชาติ นักเรียนโรงเรียนบ้านกันจาน กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ซึ่งได้รับคัดเลือกในโครงการ "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน" พร้อมด้วย นายธวัชชัย คำวงษ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้นำชุมชนกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ บ้านกันจาน ตำบลสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แรงงาน วัสดุ จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ผู้นำชุมชนชาวบ้านกันจาน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนุนในการก่อสร้าง ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

อ่านแล้ว : 196 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook