การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมศึกษานิเทศก์ ผ่าน application zoom
หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 20 เมษายน 2563

นจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพปศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มนิเทศ และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
ร่วมประชุมศึกษานิเทศก์ทุกท่านผ่าน application zoom โดยมีการนำเสนอ ใน 5 เรื่อง คือ
1. ผลการดำเนินงานตามนโยบายอ่านออกเขียนได้
2. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปี 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับกลุ่ม
3. รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ coading
4. รูปแบบการจัดการเรียนทางไกลก่อนและระหว่างเปิดภาคเรียน
5. รูปแบบการนิเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อ่านแล้ว : 267 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook