ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชุมผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 21 เมษายน 2563

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 , สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ที่รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล และผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล ร่วมประชุมผ่าน application zoom เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

อ่านแล้ว : 960 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook