วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 , สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ที่รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล และผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล ร่วมประชุมผ่าน application zoom เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 21 เมษายน 2563
  • ผู้เข้าชม : 1001 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ประชุมผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล