วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายวิชิต ไตรสระกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นายสมยศ ภูสิงห์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับในครั้งนี้ โดยมีการรายงานสถานการณ์ ข้อมูล สภาพปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาแก่คณะกรรมการตรวจราชการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 12 มิถุนายน 2563
  • ผู้เข้าชม : 287 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตรวจติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)