ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตรวจติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 12 มิถุนายน 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายวิชิต ไตรสระกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นายสมยศ ภูสิงห์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับในครั้งนี้ โดยมีการรายงานสถานการณ์ ข้อมูล สภาพปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาแก่คณะกรรมการตรวจราชการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

อ่านแล้ว : 206 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook