นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ อ่านออกเขียนได้ ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ" เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการอ่านได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดยได้รับความร่วมมือจากครูโรงเรียนบ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านนี้โดยเฉพาะ มาให้ความรู้แก่ครูที่เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูในระดับชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเครือข่ายและโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 18 ธันวาคม 2561
  • ผู้เข้าชม : 340 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว และเครือข่ายศรีรัตน์พัฒนาวิชาการ จัด"โครงการประชารัฐร่วมใจ อ่านออกเขียนได้ ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ"