วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา และนางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านนักเรียน ด.ช.ชนกชนม์ นาคาทรงธรรมา ชั้น ป.1 ด.ช.สัญชัย จันศรี ชั้น ป.2 และด.ญ.กมลชนก แซ่ฮ้อ ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านเดื่อ กลุ่มน้ำตกห้วยจันทร์ บ้านหลังที่ 13 และมีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบการซ่อมสร้างบ้านนักเรียน ดังนี้ 1) นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 3,000 บาท 2) นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 1,000 บาท และ 3) นายทองมี วงศ์ด้วง จำนวน 22,800 บาท และนายบุญเกิด สุวะไชย จำนวน 3,000 บาท ซึ่งมีนายสุพัฒน์ โจระสา ผอ.โรงเรียนบ้านกระหวัน เป็นตัวแทนผู้บริจาค โดยมีนายชัยมงคล มีวงศ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทร์ นายนำชัย ปิติขุนหาญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเดื่อ และคณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทร์ เป็นผู้ร่วมรับเงินบริจาคดังกล่าว

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 18 มิถุนายน 2563
  • ผู้เข้าชม : 180 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านนักเรียน หลังที่ 13