ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 21 มิถุนายน 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์รองผอ.สพป.ศก.4 ผอ.กลุ่มนิเทก็ศก์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ประธานกลุ่มร.ร.อ.ขุนหาญ ร.ร.เครือข่ายนวัตกรรมอ.ขุนหาญ สพป.ศก.4 ร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมศึกษาและการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID) ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

อ่านแล้ว : 154 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook