วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์รองผอ.สพป.ศก.4 ผอ.กลุ่มนิเทก็ศก์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ประธานกลุ่มร.ร.อ.ขุนหาญ ร.ร.เครือข่ายนวัตกรรมอ.ขุนหาญ สพป.ศก.4 ร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมศึกษาและการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID) ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 21 มิถุนายน 2563
  • ผู้เข้าชม : 209 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมศึกษา