ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ส่วนล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่เตรียมการ การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 10 กรกฏาคม 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะส่วนล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่เตรียมการ การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยพลัง “บวร” พลัง พชอ. และวิธีเกษตรแบบครบวงจร ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ซึ่งวันนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ นายวิรัช ทองแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน และ ว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์ พนักงานบันทึกข้อมูล ได้เข้าร่วมต้อนรับและประชุมเตรียมการ ของคณะส่วนหน้า ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านแล้ว : 167 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook