นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 4 ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์  สพฐ. จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำแนวทางพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ภูมิภาค เป็นฐาน ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จากคู่มือแนวทางการพัฒนา จะนำไปสู่การปฏิบัติงาน ให้ศึกษานิเทศเห็นเส้นทางการเชื่อมโยงการทำงานนิเทศการศึกษายกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 16 กรกฏาคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 180 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

อบรมปฏิบัติการจัดทำแนวทางพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ภูมิภาค เป็นฐาน