ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 16 กรกฏาคม 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้วยพลัง “บวร” พชอ. และวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ลงพื้นที่ในอำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนของเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งในการรับตรวจราชการในครั้งนี้
- เวลา 13.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ โดยได้เยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ และการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล
- เวลา 14.50 น.ได้เดินทางมายัง วัดบ้านสำโรงเกียรติ สักการะหลวงพ่อตาตน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิสะดุ้งมารแบบขอม เยี่มมชมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน และตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ โดย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางรุ่งอรุณ บุญไว รักษาการ ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 

## ภาพโดย ทีมประชาสัมพันธ์ และ ครูปิยรัฐ  พร้อมพรม

อ่านแล้ว : 167 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook