ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 17 กรกฏาคม 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 129 คน ซึ่งมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้นสังกัด จะต้องอำนวยความสะดวก สร้างขวัญกำลังใจ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์พึงที่จะได้รับของผู้รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน และสามารถดำเนินการขอรับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือนได้ทันตามที่กำหนดเวลา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลัง เขต 3 นางเบญจรักษ์ มัญจกาเภท นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวศิริเพ็ญ เชาวันกลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวอนุรักษ์ ยิ่งสุขสมหวัง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวแสงดาว เครือศิริกุล นักวิชาการคลังชำนาญการ นายนิสิต รังษี ผอ.สกศค.จังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารออมสิน จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านแล้ว : 197 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook