ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 24 กรกฏาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์” การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม “มออีแดง อาคาร 1 ชั้น 2” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ หรือเป็นผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 41 คน โดยวิทยากรได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และมีนายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้ร่วมให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ด้วย

อ่านแล้ว : 151 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook