วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์” การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม “มออีแดง อาคาร 1 ชั้น 2” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ หรือเป็นผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 41 คน โดยวิทยากรได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และมีนายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้ร่วมให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 24 กรกฏาคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 293 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์