ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบบ้านให้กับนักเรียน ตามโครงการ “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน” หลังที่ 14 ปี พ.ศ.2563
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 4 สิงหาคม 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา นางตันหยง กิ่งบรรเทา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานรับมอบบ้าน ในโครงการ “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน” หลังที่ 14 ปี พ.ศ.2563 ให้กับครอบครัวของเด็กหญิงแก้วตา ชัยรัม นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านกระเจา ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน จาก นายธเนส สุธาสัตกุล ร้านดีโฮมขุนหาญ และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 149,999 บาท และได้รับการสนับสนุนทีมช่างในการสร้างบ้าน จากเทศบาลตำบลโนนสูง โดยการอนุเคราะห์จาก นายประดิษฐ์ นาคพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง อีกทั้งความสนับสนุน ความร่วมมือจากชุนชนบ้านกระเจา ตำบลโนนสูง โดยการนำของ นายทอง ไชยสุวรรณ กำนันตำบลโนนสูง อีกทั้งผู้บริหารของกลุ่มตำหนักไทร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ โดยการนำของ นายนพรัตน์ สายลุน ประธานกลุ่มตำหนักไทร นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผอ.รร.บ้านกระเจา จนทำให้เกิดโครงการสร้างบ้านหลังนี้ และส่งมอบให้กับครอบครัวของเด็กหญิงแก้วตา ชัยรัม นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านกระเจา ขึ้น ในวันนี้

อ่านแล้ว : 60 คน |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561


E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook