เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานรับมอบอาคารชไมมาส ชาติเมธากุล จากนางชไมมาส ชาติเมธากุล ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านพราน(ราชประชานุเคราะห์)ซึ่งเป็นอาคารเรียนปฐมวัย กว้าง 14 เมตร ยาว 48 เมตร ขนาด 5 ห้องเรียน 1 ห้องประชุม พร้อมอาคารอเนกประสงค์(โดมกีฬา) รวมมูลค่า 4,200,000 บาท ของโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) หมู่ 2 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายธวัชชัย คำวงศ์ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางตันหยงกิ่ง บรรเทา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารเรียน

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 15 สิงหาคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 304 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

รับมอบอาคารชไมมาส ชาติเมธากุล พร้อมอาคารอเนกประสงค์(โดมกีฬา) รวมมูลค่า 4,200,000 บาท