ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 18 สิงหาคม 2563

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) จากผู้แทน สพฐ. นำโดย นายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. นางสดใส นิยมจันทร์ สตผ.สพฐ. และนางนณฐมน คุนิรัตน์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ณ ห้องประชุมวังใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมี นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ 

...ในเวลา 11.00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายพิชิต  ศิริชนะ ผอ.โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายภาคีการป้องกันยาเสพติด สาธารณสุข ตำรวจ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มภูกระจาน และบุคลากรในโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสสถานศึกษา และในเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านบ้านสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายชวน  แก้วกันหา ผอ.โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายภาคีการป้องกันยาเสพติด สาธารณสุข ตำรวจ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มตำหนักไทร และบุคลากรในโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสสถานศึกษาในครั้งนี้

 

อ่านแล้ว : 202 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook